Albeda College

2e project in opdracht van het Albeda College i.s.m. MARS Interieurarchitecten. Ook hier is een zo realistisch mogelijke opleidingsomgeving gewenst.

De bouw van het vliegtuig vereist een creatieve en ad hoc aanpak, aangezien er met een echt (door de opleiding 2e hands ingekocht) vliegtuiginterieur zal worden gewerkt. Dit is echter pas veel later beschikbaar dan gepland, zonder duidelijke technische tekeningen en met een stevige opleveringsdeadline.

Het Aviation Training Centre blijkt een enorme boost te zijn voor de opleiding, want kort na de officiële opening melden zich zoveel studenten aan dat er een aanmeldingsstop moet worden ingevoerd.

Uitvoering: BRAND-WERK & Rick Erkens

Ontwerp: MARS Interieurarchitecten

  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .