Het Nieuwe Instituut

In 2014 is er in de grote zaal van het HNI een dubbeltentoonstelling over Structuralisme in Nederland.

Het Nederlands structuralisme (een stroming in de architectuur) was eind jaren 50, begin jaren 60 een reactie op de technocratische planning van de naoorlogse wederopbouw. Het vroeg ruimte voor de poëtische en emotionele kanten van de architectuur om zo tot een volwaardig menswaardige leefomgeving te komen.

Eén deel van de tentoonstelling (‘Ruimte maken, ruimte laten’) belicht de visie van architect Herman Hertzberger a.d.h.v. materiaal uit eigen archief: ontwerpschetsen, notitieboekjes, inspiratiebronnen en originele maquettes.

Uitvoering: BRAND-WERK & Koert Verberne

Ontwerp: Studio Herman Hertzberger

Fotografie: Johannes Schwartz

  • .
  • .
  • .
  • .
  • .